Półprzewodniki

Półprzewodniki są substancjami, które elektronika wykorzystuje do budowanie rozmaity urządzeń, układów i tym podobne. Mianem półprzewodników określa się zazwyczaj substancje krystaliczne, których przewodnictwo właściwe może się zmieniać – i to w dosyć szerokim zakresie. Dzieje się tak pod wpływem rozmaitych czynników, takich jak dla przykładu domieszkowanie czy oświetlenie. Jeżeli by chcieć zdefiniować przewodnictwo typowych półprzewodników, to należałoby je umieścić pomiędzy tego rodzaju właściwościami dielektryków oraz metali. Materiały półprzewodnikowe wytwarza się w trzech postaciach, a mianowicie proszku, polikryształu oraz monokryształu. W chwili obecnej normą jest również otrzymywanie organicznych półprzewodników. Gdzie zatem możemy zetknąć się z półprzewodnikami? Wykorzystuje się je między innymi w diodach, laserach półprzewodnikowych, mikrosystemach, tranzystorach, w układach scalonych i tym podobne. W zakresie półprzewodników wyszczególnić należy substancje domieszkowe oraz samioste.

Leave a Reply